80% medu dává stanoviště, 20% je genetika včelstva

1. Začít : aspoň troje včelstva pro pozorování ( praxe je zelený strom našeho života) a možnost pokračovat při úhynu včelstva

2. V čem : nové nástavkové úly pro prevenci nemocí a pro efektivnost práce nástavek

3. Chovný základ: oddělky od místního registrovaného chovatele matek ( včelstvo je adaptováno na místní poměry a je zaručena kvalita chovného materiálu . Pořizovat včelstvo kde hrozí  jejich zanedbání ( stáří a nemoc včelaře, dědictví...) jen zkušeným včelařem který umí stav diagnostikovat a problém řešit !

Včelí plást je kostra superorganismu.pdf (47693)

 čtení měli na podložce 


počet hrázek
=obsednuto uliček=síla včelstva 7 a více +
4 a méně -
výška hrázek =spotřeba zásob po horní loučku  
délka hrázek =spotřeba po délce plástů do 1/2 OK
celá délka problém
vlhko na okraji podložky =špatné větrání  
vlhko kolem hrázek =včelstvo ploduje  
bílé šupinky vosku dobrý stav včelstva v úle již mladé včely
měl  po celé ploše včelstvo bylo rozrušeno  

mrtvé včely  cca 50 v normě

včelstvo po proklepu nezašumí  =problém

 

 

 1. Délka hrázek měli ukazuje spotřebu zásob v jednotlivých uličkách, kdy nepokrytá část podložky představuje předpokládané množství zbývajících zásob.
 2. Poloha hrázek měli ukazuje místo sezení zimního chomáče včel, které by mělo být za normálních podmínek vždy blíže k česnu.
 3. Počet hrázek měli je indikátorem síly zimujícího včelstva. V rozvolněném stavu po oteplení může včelstvo obsedat prostor asi o 30 % větší.
 4. Barva hrázek měli ukazuje na stáří ponechávaných plástů. Tmavá barva měli vypovídá o potřebě větší obnovy včelího díla.
 5. Výška hrázek měli je ukazatelem míry zavíčkování zásob ve včelstvu – naplněnosti plástů. Při nízké výšce hrázek měli lze předpokládat, že i zbývající část zásob za zimním chomáčem obsahuje celkově méně zásob než u včelstev s vyššími hrázkami měli.
 6. Krystaly cukrů v měli jsou indikátorem zkrystalizovaných zásob. Včelstvo může mít potíže při jejich odběru a je vhodné zajistit mu zdroj vody v úlu – nejsnáze fólií pod strůpkem, která umožní kondenzaci metabolické vody ze včelami vydýchaných vodních par.
 7. Voskové šupinky v hrázkách měli indikují, že včelstvo již ploduje a vyskytují se v něm mladé včely, které vylučují při vyšších teplotách uvnitř chomáče vosk v podobě drobných bělavě šedých šupinek.
 8. Voda na podložce ukazuje na přítomnost plodu ve včelstvu. Vyskytuje se běžně i v úlech s dobrým větráním a signalizuje dobrý stav včelstva.
 9. Kukly dělničího plodu na podložce znamenají plodující včelstvo, které nezvládá teplotně prostor plodového hnízda. V případech takových slabých včelstev je třeba předpokládat vysokou spotřebu zásob jednotlivými včelami, a proto i vyšší riziko zhoršování zdravotního stavu. Taková včelstva je lépe co nejdříve připojit přes mřížku ke včelstvům silným, ovšem jen za předpokladu dobrého zdravotního stavu připojovaných včelstev, která nesmějí vykazovat příznaky infekčních onemocnění zejména nosemózou.
 10. Trubčí kukly nebo trubci na podložce jsou indikátorem bezmatečnosti včelstva nebo přítomnosti trubcokladné matky, ovšem kromě případů nejsilnějších včelstev, která mohou vychovávat trubce i v zimním období. Ne vždy je proto tento nález na podložce důkazem nekvalitní matky nebo bezmatečnosti včelstva. Tento jev může nastat záhy po slunovratu, kdy ve většině včelstev začíná výchova plodu, jestliže se v omezeném prostoru plodového hnízda vyskytuje trubčí dílo.
 11. Malý počet mrtvolek na podložce je znakem dobré věkové struktury včelstva, ve kterém převládají dlouhověké včely, i dobrého zdravotního stavu včel.
 12. Velký počet mrtvolek na podložce je důkazem toho, že do zimy vstupoval ve včelstvu větší počet letních krátkověkých včel. Není proto vždy negativním znakem, dochází-li pouze k úpravě věkové struktury včelstva a tím i k jeho ozdravování. Je-li naopak větší počet mrtvolek spojen s výskytem výkalů včel na podložce a zvětšenými zadečky mrtvolek, indikuje výskyt nosemózy ve včelstvu – nemoci, která může ohrozit přezimování a zejména rozvoj včelstev v předjaří a na počátku jara. Jistotu zde poskytne mikroskopické vyšetření včel a nalezených výkalů. Včelstva nemocná nosemózou způsobovanou houbovým onemocněním s původcem Nosema apis nelze spojovat se zdravými. Jsou-li schopna samostatného vývoje – ještě v dostatečné síle – může jim pomoci zúžení a rozvoj v tepelně lépe izolovaném úlu s dobře utepleným stropem. Léčení nosemózy je při zákazu podávání antibiotik velmi obtížné a je třeba rozvoji této nemoci předcházet chovem silných včelstev s častou obměnou díla.
 13. Podložka zčásti nebo celá krytá vrstvou mrtvých včel je příznakem hynoucího nebo již uhynulého včelstva – nejčastěji v důsledku hladu (po ztrátě matky, následné loupeži apod.)
 14. Nález matky na podložce ukazuje na vznik bezmatečnosti včelstva. Takové včelstvo je třeba bezodkladně spojit nasazením jím obsazeného nástavku na jiné zdravé a silné včelstvo. Ke spojování se v tomto případě mřížka ani novinový papír nepoužije.
 15. Výskyt rozkousaných mrtvolek a voskové drti na podložce značí výskyt myšovitého hlodavce v úle. V takovém případě je třeba provést opatření k jeho odchycení.
 16. Vykousané hrudníčky signalizují návštěvy rejska v úle. Těmto návštěvám rejsků i myšovitých hlodavců je třeba zamezit umístěním mřížky na česno nebo snížením výšky česna natolik, aby hmyzožravci stejně jako hlodavci do úlů nemohli proniknout.
 17. Bílé mumie na podložce v hrázkách měli jsou ukazatelem zvápenatění včelího plodu. Včelstvu je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zaměřit se na zrychlení výměny díla, nástavků a jejich dezinfekci. Dílo z tohoto včelstva není vhodné přidávat do dalších včelstev v rámci opatření pro zamezení šíření této infekční houbové nákazy.
 
 

Pravidelně pozorovat letový provoz na česně

Jedná  záležitost kde  je třeba nespěchat se závěry. Bystrý úsudek je základ, času nelitujte, jde o roky. Inhalace včelího aroma a pobyt v jejich elektromagnetickém poli je ozdravující. Bohyní včelovědění je pokora před zázrakem života a přírody.
Letový provoz na česně je dán počasím a stavem včelstva. Po získání  výsledků (několikaletého) pozorování česna v konfronrtaci s čtením podložky, rozebraného díla ( doporučuji výjimečně) a produkcí medu získáte to co v knihách je naznačeno a o čem si včelaři povídají. Váš strom včelovědění se zazelená praxí a začne plodit jablka poznání. 
Kdo nepochopil tak "po lopatě" do včel nevrtat". Umí si věci zařídit lépe, makaj na tom již od dob dinosaurů kdy jsou na matičce Zemi.
Do včel jdeme když máme diagnostikován problém a víme co s tím udělat.
 
 

Kontakt

Antonín Šolc 602414602 antonykv@seznam.cz